BATTIRAME 11 / via del Battirame 11 / Bologna / info@battirame11